Algemene voorwaarden Hoogstra Autosport

Hoogstra Autosport
Industrieweg 24
7921JP Zuidwolde
Telefoon: 06- 51 57 89 11
Email: info@hoogstraautosport.nl

Rekeningnummer:
IBAN: NL97 RABO 0171 2210 60

Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten met Hoogstra Autosport voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

Levertijd

Producten die uit voorraad leverbaar zijn, worden zo spoedig mogelijk na betaling van de bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde producten kan Hoogstra Autosport verzendkosten in rekening brengen. De levering vindt plaats op het bij Hoogstra Autosport bekende postadres.

Betaling & verzending

De betaling en verzending geschieden door middel van vooruitbetaling. Bij betaling dient u bovenstaande rekeningnummer te gebruiken ten name van Hoogstra Autosport.

Prijzen

Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting (BTW). Aan onze verkoopprijzen kunnen geen rechten ontleend worden. Het is mogelijk dat er nadat de betaling van de bestelling is gedaan de prijs alsnog wijzigt. Wij zijn afhankelijk van grondstof/leveranciersprijzen. Wij proberen dit uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen.

Garantie

Hoogstra Autosport biedt geen verdere garantie op geleverde zaken dan de garantie van de fabrikant. De afnemer dient de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, of incompleet is, dan dient de afnemer Hoogstra Autosport hierover in te lichten binnen drie werkdagen na aflevering.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten en foto’s, zijn eigendom van Hoogstra Autosport en worden beschermd door auteursrecht. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren. De prijzen op de website zijn vermeld in Euro’s en zijn sinds 01-10-2012 inclusief 21% BTW. De prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen/fouten.